Tag Archives: tài xế

Vị trí: Nhân viên lái xe cho Ban Giám đốc Số lượng: 01 Mô tả chi tiết công việc: Hàng ngày, lái xe phục vụ Ban giám đốc và theo sự điều động của BGĐ. Chịu trách nhiệm bảo quản giữ gìn tài sản được giao (xe, các trang vật dụng phục vụ trên xe). […]